5th Class 2021-05-24T13:23:35+00:00

Homework 24/05/2021 – 28/05/2021

English Spelling: Look, Say, Cover, Write, Check

Group 1: authority, community, generosity, majority, necessity, possibility, quantity, sensitivity, simplicity, stupidity

Group 2: subject, English, geography, science, history, Irish, drama, music

Gaeilge Spellings: Look Say Cover Write Check

chéannaigh mé, ceannóidh mé, fuair mé, chuaigh mé, Rachaidh mé, síulfaidh mé, chonaic mé, feic mé, d’fhág mé, fágfaidh mé

Maths:

Q1 Write these times in the 24 hour clock:

(a)  7:15pm  (b)  2:59pm   (c)  10:27pm  (d) 11:52pm

Q2 What is 45 mins later:(a)    4:30    (b)    6:25    (c)   15:55    (d)   21:47

Q3  What is 15 mins earlier:(a)    4:45    (b)  22:10   (c)  7:33   (d)  12:07

Q4 Adding and subtracting hours and minutes (Remember 1 hour = 60 mins):

(a)    hrs    mins     (b)  hrs    mins  (c)   hrs   mins    (d)   hrs    mins

4         23               1      59               6      47                9        05

+ 2         39           +  6      19            – 3      54            –  3        37

Q5: Complete the two-step questions (Remember brackets first.)

(a)  (8 hrs 23 mins + 6 hrs 39 mins) – 3 hrs 47 mins

(b) (9 hrs 16 mins + 7 hrs 48 mins) + 5 hrs 56 mins

Q6 A film lasts 113 minutes. What was the starting time if it finished at 19:27?

Q7 A bus journey to Dublin takes 2 hours and 07 minutes. At what time did the bus reach its destination if the start time was 08:39?

Q8 A football match begins at ¼ to 7. It finished 127 minutes later. At what time did the match finish?

Léitheoireachta:

Ag Siopadóireacht sa Chathair.

Cúpla seachtaine ó shin chuaigh mise agus mo Mham ag siopadóireacht i mBaile Átha Cliath. Chuamar go Baile Átha Cliath ar an mbus. D’fhágamar Muineachán ar a haon a chlog agus shroicheamar lár na cathrach ar a trí a chlog. Bhí an chathair plódaithe le daoine ag siúl anseo is ansiúd.

Ar dtús chuamar isteach i siopa éadaí mar bhí éadaí nua uaim. Cheannaigh mé cóta. Ní raibh sé ródhaor. Amach linn ansin go dtí siopa spóirt mar bhí geansaí spóirt uaim.

Faoin am seo bhíomar lág leis an ocras agus chuamar go dtí bialann don dinnéar. Bhí an bhialann ar an dara h-urlar agus chuamar suas ar an staighre creasa, D’ith mé borgaire agus d’ól mé cóc. Nuair a bhíomar críochnaithe bhíomar lán go béal.

Tar éis an dinnéar chuamar go dtí Claire’s Accessories. Is aoibhinn liom an siopa seo! Cheannaigh mé slabhra agus uaireadóir ann.

Bhí sé in am don bhus ansin agus bhrostaíomar go stad an bhus. Thit mé i mo chodladh agus níor dhuisigh mé gur shroicheamar Muineachán! Ní raibh aon airgead fágtha agam ach thaitin an lá sa chathair go mór liom!

English Reading: Read for at least 15 mins. Record how long you read and how much you read?

Active Homework: Walk/Run/Jog/Play outside for 15 -30 mins each evening.