5th Class 2021-10-18T06:23:46+00:00

 

Obair Bhaile – 18ú – 22ú  Deireadh Fómhair 2021

Hi Rang a Cúig, we have almost made it to mid-term… Well done….Please find below the homework for this week – Don’t worry if you are unable to complete all tasks correctlyRemember the most important thing is that you try your best – Do what you can each night and if you have any problems, let Múinteoir Marie or Múinteoir Emma know…. Thanks and have a great week.

 

 

Can you a please get a protractor and bring it to school for next Monday 18th October?  Many thanks

 

Reading

 • Monday – Above the Clouds -The Witch Next Door –  pP.146 – 149
 • Tuesday – Above the Clouds – The Witch Next Door – P. 150 – 153
 • Wednesday -Above the Clouds – Song of the Witches -William Shakespeare  P.156
 • Thursday – Lift Off – The Ghost Teacher – Allan Ahlberg – P.92

Writing

 • Monday – Above the Clouds – P.23 D – Working with Words – Missing Words
 • Tuesday – Above the Clouds – P.23 – E – Grammar – More Capital Letters and Punctuation Marks
 • Wednesday -Above the Clouds (Portfolio) – P.11 – C – Vocabulary Work – True or False? (Rememeber to write the statements – not just a list of true / false)
 • Thursday – Above the Clouds (Portfolio) – P.12 – F – Grammar – Capital Letters and Punctuation Marks

Spellings

 • An grúpa dearg
  • Monday -rod – prod – unit – uniform
  • Tuesday -jog – jogger – frog – togs
  • Wednesday -fond – pond – upon – golf
  • Thursday -concert – monster – tonsils – north
 • An grúpa gorm
  • Monday -abbey – traffic – daffodil – ballad
  • Tuesday – balloon – gallop – alley – valley
  • Wednesday -hammer – banner – manner – spanner
  • Thursday -innocent – annoy – happen – happy
 • An grúpa buí
  • Monday -potaqto – potatoes – tomato – tomatoes
  • Tuesday -comic – tonic – clinic – attic
  • Wednesday -march – torch – scorch – cloth
  • Thursday -soda – sofa – total – robot

 

 

 

Leitheoireacht

 • An Luan -Oíche Shamhna – Sliocht
 • An Mhairt -Oíche Shamhna – Dominic Ó Braonáin (Dan) – Sin é! 5 – Lch 190
 • An Chéadaoin -Oíche Shamhna – Sliocht
 • An Deardaoin -Oíche Shamhna – Dominic Ó Braonáin (Dan) – Sin é! 5 – Lch 190

Litriú

 • An Luan – Oíche Shamhna – tine chnámh – tinte ealaíne – creatlach
 • An Mháirt -cailleach – vaimpír – scuab – cat dubh
 • An Chéadaoin -puimcín – púca – ialtóg (bat) – damhán alla
 • An Deardaoin -ag imirt bob nó bia (trick or treating) – teach taibhsí (haunted house) – bairín breac – cnónna

Tables:

 • Monday / Wednesday – x6
 • Tuesday / Thursday – x 7

Maths -Revision of Multiplication – Please layout your sum the way we do ordinary multiplication in class – Remember to show your working out – Thanks

 • Monday
  •  34 x 17
  • 31 x 15
  • 58 x 14
  • 48 x 13
 • Tuesday
  • 57 x 53
  • 61 x 32
  • 83 x 43
  • 64 x 21
 • Wednesday
  • 87 x 23
  • 96 x 54
  • 65 x 43
  • 86 x 32
 • Thursday
  • 87 x 75
  • 84 x 41
  • 94 x 16
  • 58 x 27

 

Mo Scoil.

Scoil Thiarnaigh is ainm do mo scoil. Tá sé suite ar Bhóthar Ros Liath ar imeall an bhaile i gCluain Eois. Tá thart fa dhá chéad seachto páistí ag freastal ar an scoil. Ta dhá rang déag sa scoil agus tri rang sa realta chomh maith.  Tá ocht rang thíos staighre agus tá sé thuas staighre. Múinteoir Majella  is ainm don phríomhoide. Bíonn sí ag obair san oifig agus ar fud na scoile. Bean Uí Cheallaigh is ainm don rúnaí. Bíonn sí ag obair san oifig agus bíonn sí ag cabhrú le Múinteoir Majella. Is  é Ciaran fear curam na scoile.  Bíonn sé an-ghnóthach gach lá. Bíonn sé ag glanadh na scoile taobh amuigh agus taobh istigh agus bíonn sé ag coiriú rudaí ó am go ham.

Tosaíonn an scoil gach maidin ar a naoí a chlog agus críochnaíonn sé gach tráthnóna ar a fiche chun a trí. Bíonn sos beag againn ag a ceathrú chun a h-aon déag agus sos mór ag leathuair  tar éis a dó-dheag. Téimid amach sa chlós ag an sos ach fanaimid sa seomra ranga ma tá sé ag cur báistí. Ní bhíonn obair bhaile againn ag an deireadh seachtaine. Déanaim a lán abhair scoile. Is scoil iontach í mo scoil.

 

An Fómhar.

An fómhar atá ann anois. Is iad Lunasa, Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair na míonna san fhómhar. San fhómhar bíonn an aimsir ceart go leor. Uaireanta bíonn an ghaoth ag séideadh agus titeann duilleoga ó na crainn. Uaireanta eile bíonn sé ag cur báistí go trom agus bíonn locháin uisce ar fud háite.

Téann cuid ainmhithe a chodladh san fhómhar. Téann an ghrainneog agus an t-iora rua a codladh. Ní théann an choinín a codladh.  Téann an fainleog agus an chuach go h-Afraic. Tágann siad ar ais go h-Éireann san earrach.

Bíonn na laethanta ag éirí gearr agus na h-oícheanta ag éirí fada san fhomhar. Titeann Oíche Shamhna san fhomhar. Bíonn an fómharthart ag deireadh mí Dheireadh Fómhair agus ansin tosaíonn an geimhreadh.

 

 

Oíche Shamhna.

 Oíche Shamhna a bhí ann. Bhí laethanta saoire againn ón scoil. Chuaigh Mamaí go dtí an siopa agus cheannaigh sí cnónna, úlla, plumaí, piorraí agus bairín breac. An tráthnóna sin ghléasamar i seanéadaí agus maisceanna. Bhí mise gléasta mar chailleach agus bhí mo chara gléasta mar vaimpír. Chuamar ó theach go teach ag bailiú cnónna, milseáin agus torthaí.

       Ina dhiaidh sin chuamar abhaile agus bhí féasta mór againn. D’itheamar agus d’ólamar ár ndóthain. Fuair mamaí an fáinne sa bháirín bhreac. Ansin d’imir muid a lán cluichí. Chroch mamaí úll ón tsileáil agus bhí muid ag iarraidh greim a bhaint as. Bhí muid ag éirí airgid a fháil as baisín uisce freisin. Bhí an-spórt againn. Ansin chuamar go dtí an tine cnámh agus chonaiceamar na tinte ealáine ildaite. Thaitin Oíche Shamhna go mór liom.

 

 

 

 

 

 

Classroom contract  – Rang a Cúig  –  Room 8.

Pupils have decided on these points and agreed to follow them.

 1. Be prepared for class each day.
 2. Don’t speak unless you are spoken to, or over others.
 3. Cough and sneeze into your elbow. Wash hands and use hand sanitizer.
 4. Treat others the way you would expect to be treated.
 5. Walk in single file and move quietly around the school.
 6. Have respect for all school staff and pupils.
 7. If you don’t have something useful or nice to say or do, do nothing.
 8. Be on time for school each day.
 9. Have manners.
 10. Always do your best.