5th Class 2022-06-01T12:37:35+00:00

 

 Obair Bhaile 30ú Bealtaine – 1ú Meitheamh 2022

Hi Rang a Cúig,- …Hope you all had a lovely weekend-…  Please find below the homework for this week – Don’t worry if you are unable to complete all tasks correctly –  Remember the most important thing is that you try your best – Do what you can each night and if you have any problems, let Múinteoir Marie or Múinteoir Emma know…. Thanks and have a great week 🙂

 

Reading

 • Monday – Above the Clouds – P.74-76 – Tilly and the Time Machine
 • Tuesday –  Above the Clouds -P.77 – 79 – Tilly and the Time Machine
 • Wednesday – Better English – P.101 – Poor Ma O’Leary

Writing)

 • Monday – Better English – P.96 – (A) – Complete each sentecne using a conjunction
 • Tuesday -Better English – P.96 – (B) – Complete each sentence by changing each adjective in brackets to an adverb.
 • Wednesday -Better English – P.96 – Rewrite each sentence using the correct spelling of the plural.

Spellings

 • An Grúpa Dearg
  • Monday – gaze – graze – amaze – crazy
  • Tuesday -barn – darn – harness – yard
  • Wednesday – champion – tramp – ant – Antrim
 • An Grúa Gorm
  • Monday -January – February – Monaghan – Fermanagh
  • Tuesday -length – strength – rasberry – Armagh
  • Wednesday – beauty – beautiful – pity – pitiful
 • An Grúpa Buí
  • Monday – pretend – prevent – preserve -presume
  •  Tuesday- vocal – ideal – locality – located
  • Wednesday – engine – engineer – energy – enemy

 

Léitheoireacht

 • An Luan – Bun go Barr –  Lch 20 – An Gadaí(1) agus comhrá – Gabh siar ar an sliocht – Ag Siopadóireacht  – Lasracha – Lch 29 – An Garda (Dán)
 • An Mháirt – Bun go Barr – Lch 20+21 – An Gadaí (2+3 |+4) agus comhrá- Gabh siar ar an sliocht – Ag siopadóireacht sa chathair – Lasracha – Lch 29 – An Garda (Dán)
 • An Chéadaoin -Bun go Barr – Lch 21 – An Gadaí (4,5+6) agus comhrá – Gabh siar ar an sliocht – Ag siopadóireacht sa chathair – Lasracha Lch 29 – An Garda (Dán)

Litriú

 • An Luan – an dochtúir – banaltra – an garda –
 • An Mháirt – fear doiteain – meicneoir – an tiomaánaí bus
 • An Chéadaoin – an maor trachta – an leabharlannaí – an fiaclóir

 

Táblaí

 • Monday / Wednesday – x4
 • Tuesday – /5

Maths – Please layout your sums the way we do so in class – Remember to show your working out where you can- Thanks

…….Please ensure you have a protractor and compass for Maths next week………

Busy at Maths – Let’s look back 

 • Monday – Page 140 – Let’s look back 7 – Q16-20
 • Tuesday – Page 160 – Let’s look back 8 – Q1-5
 • Wednesday -Page 160 – Let’s look back 8 – Q 11-15

 

 

Image

 

An Samhradh.

Is iad Bealtaine, Meitheamh   agus Iúil na míonna sa samhradh. Go minic bíonn an aimsir go breá sa samhradh. Bíonn an ghrian ag soilsiú go h-ard sa spéir agus ní bhíonn sé ag cur baistí. Bíonn bláthanna ildaite ar fud na h-áite.

Bíonn an scoil dúnta i rith an tsamhraidh mar bíonn na paistí ar laethanta saoire. Téann cuid daoine cois farraige sa samhradh agus bíonn spórt an domhain acu ag súgradh san uisce, ag snámh, ag tumadh agus ag lapadáil. Uaireanta tógaim caisleán gainimh nuair a bhím cois farraige.

Bíonn na laethanta fada sa samhradh agus bíonn na hoícheanta gairid. Is féidir leis na páistí fanacht amuigh ag súgradh go mall gach trathnóna mar ní éiríonn sé dorcha go luath.

Bíonn an feirmeoir gnóthach sa samhradh ag baint an fhéir agus na barraí agus bíonn sé ag tabhairt aire do na h-ainmhithe óga.

Is breá liom uachtar reoite a ithe sa samhradh agus uaireanta téim ar phicnic le mo chlann.   Is aoibhinn liom an samhradh mar téimid ar laethanta saoirse anseo in Éirinn  nó fiú thar lear ar an éilteán.

 

An Teilifís.

Chuir mé an teilifís ar siúl inné ar a cúig a chlog. Bhí clár spóirt ar siúl.   The Sunday Game is ainm dom chlár. Cheap mé go raibh sé ar fheabhas. Lean clár ceoil an chlár seo. Bhí sé go maith.

      Tháinig mo mhamaí isteach sa seomra suí agus d’fhéach sí ar an teilifís freisin. Cheapamar go raibh an chlár leadránach agus fuair mé an chianrialtán agus chuir mé cainéal eile ar siúl. Bhí cartún ar an gcainéal seo.

         Nuair a tháinig an sos rinne mé cupán tae. Chríochnaigh an chlár ar a naoí a chlog agus faoin am seo bhí mé ag éirí tuirseach. Dúirt mé “Oíche Mhaith” le mo chlann agus ar aghaidh liom go dtí mo leaba.

 

 

 

Our Photo Gallery

Below you will find some of the pictures of the wonderful work that has been going on in Rang a Cúig in recent weeks.  We have been covering a wide range of themes / projects  and have really enjoyed learning about a wide range of topics –

 

 

Classroom contract  – Rang a Cúig  –  Room 8.

Pupils have decided on these points and agreed to follow them.

Be prepared for class each day.

Don’t speak unless you are spoken to, or over others.

Cough and sneeze into your elbow. Wash hands and use hand sanitizer.

Treat others the way you would expect to be treated.

Walk in single file and move quietly around the school.

Have respect for all school staff and pupils.

If you don’t have something useful or nice to say or do, do nothing.

Be on time for school each day.

Have manners.

Always do your best.