6th Class 2021-10-20T10:19:48+00:00

 

Homework Monday 18th – Thursday 21st October

Maths : Complete daily Maths questions in homework copy.

Tables: 9 times tables.  Please revise daily.

Reading: There to Here – Page 35 (Flying High)

English (Portfolio Book):

Monday – Page 22 Part A: A Little Light Thinking

Tuesday: Page 23 Part C: Vocabulary Work – Dictionary Meanings

Wednesday: Page 23 Part D: Working with Sounds -The Consonant Digraph

Spellings: LSCWC with 5 words each night

subsequent, subsequently, polish, polite, politics, politician, position, positive, possess, possession, grief, chief, thief, brief, relief

Gaeilge:

  1. LSCWC -Write 3/4 words each night x 3 times each
  2. Pick 1 word each day and put it into a sentence i.e.

m.sh: Chuaigh mé go dtí an siopa chun báinne a cheannach.

Words to learn ( Irregular words Aimsir Caite)

–Bhí / Ní raibh

– Chuaigh / Ní dheachaigh

– Chonaic / Ní fhaca

–Rinne / Ní dhearna

–Dúirt / Ní dúirt

–Fuair / Ní bhfuair

– Tháinig / Níor tháinig

– Chuala / Níor chuala

–Thug / Níor thug

–D’ith / Níor ith 

– Rug / Níor rug 

 

Everyday: Revise all Sliocht

Ar Maidin.

Dhúisigh mé go moch ar maidin. Chuala mé na héin ag cantain ceoil. D’éirigh mé ar a h-ocht a chlog. Léim mé den leaba. Chuaigh mé go dtí an seomra folctha. Nigh mé m’aghaidh agus mo lámha. Scuab mé m’fhiacla. Chíor mé mo chuid gruaige. Chuir mé mo chuid éadaí orm. Isteach liom sa chistin. D’ith mé calóga arbhair, tósta agus subh. D’ól mé cupán tae.

Tar éis an bhricfeasta d’ullmhaigh Mamaí mo lón. Thóg mé é agus chuir mé i mo mhála scoile é. Chuir me mo mhála scoile ar mo dhroim. Chuaigh mé go dti an carr. Léim me isteach. Bhí Mamaí ag tiomáint an chairr.

Shroich mé an scoil ar a ceathrú chun a naoi. Chuaigh mé isteach. Bhain mé mo chóta díom. Chroch mé suas é. Í mo sheomra ranga, d’oscail mé mo mhála scoile. Thóg mé amach mo leabhair agus mo pheann. Dúramar na paidreacha agus thosaíomar ag obair.